Prezident Slovinska

Prezident Slovinska

Prezident Slovinska je od roku 2012 Borut Pahor. Prezident je nejvyšší ústavní funkce v zemi. Jeho pravomoci i způsob volby jsou obdobné českému modelu.

Borut pahor je již stálicí slovinské politiky. Mezi lety 2008–2012 vykonával funkci premiéra, současně byl dlouhou dobu předsedou slovinské sociální demokracie. Je znám svým kladným vztahem ke sportu, ale mnozí mu vyčítají jeho samolibou reprezentaci, zejména na sociálních sítích.

Sídlem slovinského prezidenta je Prezidentský palác (Predsedniška palača) v centru Lublaně, nedaleko od Kongresového náměstí (Kongresni trg).

Prezident Slovinska – volba

Ve Slovinsku je volba prezidenta totožná s českou. Je vybírán přímo občany podle poměrného systému. Pokud některý z kandidátů neobdrží většinu hlasů již v prvním kole, koná se kolo druhé. Navrhovat kandidáty mohou jak občané, tak i Státní shromáždění.

Prezidentem Slovinska může být každý slovinský občan starší osmnácti let. Jeho mandát trvá 5 let a může být zvolen maximálně ve dvou po sobě jdoucích obdobích. Následující volby prezidenta se ve Slovinsku budou konat v roce 2022.

Slovinský prezident – pravomoci

Pravomoci prezidenta Slovinska jsou omezenější než jak jsou nastaveny v České republice. Slovinský prezident je hlavou státu a vrchní velitel ozbrojených sil. Současně zastupuje Slovinsko ve styku s cizími státy.

Na rozdíl od českého prezidenta prezident Slovinska nemůže vetovat zákony, ale pouze je vyhlašuje. Dále jmenuje některé státní úředníky a velvyslance. Naopak nemá vliv na jmenování premiéra ani vlády, premiéra i vládu ve Slovinsku volí a schvaluje Státní shromáždění. Prezident pouze může Státnímu shromáždění navrhnou kandidáta na předsedu vlády.

Ubytování ve Slovinsku

83 autentických ubytování se zážitkem
Věnujeme čas vaší rezervaci
Neúčtujeme si nic navíc
Zobrazit ubytování

Komentáře

    Přidat komentář

    Odeslání komentáře souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.