Podmínky použití

Webové stránky ObjevujSlovinsko.cz dostupné na adrese www.objevuj-slovinsko.cz provozuje společnost Wavee Apps s.r.o. se sídlem Mejstříkova 611/6, 149 00, Praha – Háje, IČ: 07178069, DIČ: CZ07178069, zastoupena jednatelem: Jakubem Kolářem.

Omezení odpovědnosti Provozovatele

Obsah internetových stránek www.objevuj-slovinsko.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním těchto internetových stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.objevuj-slovinsko.cz. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím těchto stránek.

Soubory cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Konkretně jde o cookies služby Google Analytics sloužící k analýze návštěvnosti, cookies služby Hotjar umožňující analýzu použitelnosti webové aplikace, a dále cookies samotné webové stránky ObjevujSlovinsko.cz umožňující poskytování některých služeb a funkcionalit. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies ve vašem internetovém prohlížeči

Podmínky nahrávání obsahu

Nahráním jakéhokoli obsahu (fotografie, videa, texty..) na webovou stránku www.objevuj-slovinsko.cz dává uživatel souhlas se zveřejněním tohoto obsahu na webové stránce ObjevujSlovinsko.cz a dále s případným použitím tohoto obsahu pro marketingové účely i mimo stránku.

Uživatel se zavazuje, že nebude na web nahrávat obsah, ke kterému nevlastní autorská práva.

Další

Akceptací těchto smluvních podmínek vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvním podmínkami. Pokud se smluvními podmínkami nesouhlasíte, webové stránky ObjevujSlovinsko.cz nepoužívejte.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit některá ustanovení těchto smluvních podmínek.

Poskytovatel služeb i Uživatel aplikace souhlasí, že tyto podmínky se řídí českým právem a veškeré spory, které z těchto podmínek vyplývají nebo se jich či služeb týkají, budou podléhat právním předpisům České republiky a příslušnosti soudů České republiky

Tyto smluvní podmínky ruší předchozí podmínky a nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách.