1. den – Údolí Korita Mostnice a kolem Bohinjského jezera

Vycházka údolím říčky Mostnice k vodopádu a procházka kolem jezera, vyjížďka lodí

Podrobnosti

  • Doba trvání výletu: 6–8 hodin
  • Doba chůze: 4–6 hodin (dle volby trasy)
  • Vzdálenost: 12–19 km (dle volby trasy)

Ke stažení

První den na Bohinjském jezeře se vydejte do údolí Korita Mostnice. Údolí patří k nejnavštěvovanějším turistickým atrakcím na Bohinji a pokud máte rádi klid, nejlepší je vyrazit ráno co nejdříve. Kdo má chuť na delší výlet, může dojít až k vodopádu Mostnice a na pohádkovou planinu Voje. Na konec výletu se projdete nedotčenou přírodou břehů Bohinjského jezera.

Mapa trasy dne

Legenda k mapě: V mapě je znázorněna základní trasa (červená barva) a turistické atrakce, které na trase potkáte i další důležité body, jako např. autobusové zastávky. Každý bod má svůj popisek. Oranžově je pak znázorněna prodloužená trasa od soutěsky až k vodopádu Mostnice.

Příjezd k východisku výletu

Korita Mostnice leží nedaleko břehů Bohinjského jezera a k začátku turistické trasy se můžete dostat hned několika způsoby.

Autobusem

Linky a jízdní řády autobusů jsou k dispozici na stránce obecné informace – bezplatné autobusy.

Prvním z možných přístupů je doprava bezplatným turistickým autobusem. Region Bohinj se snaží vycházet turistům vstříc a zároveň se snaží o udržitelný rozvoj turismu. Proto zde fungují bezplatné autobusy, které vás dopraví po okolí jezera i do vzdálenějších míst. Autobusy odjíždějí ze záchytných parkovišť, které jsou na příjezdech k Bohinjskému jezeru.

Autem

Další možností je přijet autem až na parkoviště u Korit Mostnice. Než se rozhodnete pro tuto variantu, projděte si seznam parkovišť a jejich cenu v plánku parkovišť.

Pěšky

K údolí Mostnice dojdete také pěšky od jezera. Tato varianta je vhodná i v případě, pokud přijedete k jezeru bezplatným autobusem. Nebudete se totiž muset posléze vracet do kopce k parkovišti u vstupu. K jezeru se dostanete např. linkou č. 3 z P+R parkoviště Ribčev Laz – Kristal, která jezdí každé půl hodiny.

Cesta od Bohinjského jezera

Bohinjské jezero, Slovinsko
Okolo Bohinjského jezera. | Foto: Archiv ObjevujSlovinsko.cz

Ve vesničce Ribčev Laz vás okamžitě uchvátí pohled na rozlehlé Bohinjské jezero. Vydáte se přes most přes říčku Jezernicu, která se jen o pár metrů dál stýká s říčkou Mostnica a vytváří Savu Bohinjku, jednu ze zdrojnic řeky Sávy.

Zajímavost: Bohinjské jezero je s délkou přes 4 km a šířkou 1 kilometr největším přírodním jezerem ve Slovinsku. Vzniklo přibližně před deseti tisíci lety při ústupu místního alpského ledovce, a je tedy ledovcového původu. Hloubka se pohybuje mezi 30 a 45 metry a pro svůj ledovcový původ má poměrně chladnou vodu s průměrnou teplotou mezi 1,6º C v únoru a 18,1º C v srpnu.

Kostel sv. Jana Křtitele se vzácnými freskami

Otevírací doba a vstupné

Kostel sv. Jana Křtitele, Bohinj, Julské Alpy, Slovinsko
Kostel sv. Jana Křtitele u Bohinjského jezera. | Foto: Deposit Photos

Hned za mostem se nachází dominanta Bohinjska, farní kostel sv. Jana Křtitele s malovanou fasádou a freskami. Vystoupat se dá i do zvonice s výhledem.

Zajímavost: Kostel sv. Jana Křtitele u Bohinjského jezera je poprvé připomínán již ve 13. století. Základy jsou pravděpodobně ještě mnohem starší, neboť v jeho okolí se našly archeologické nálezy z období 1.–5. století našeho letopočtu. Na vnější stěně kostela i uvnitř se nachází nejstarší fresky ve Slovinsku pocházející z období mezi lety 1300–1530.

Informační centrum Triglavského národního parku

Otevírací doba

Od kostela se vydejte pěšky podél silnice směrem ke vsi Stara Fužina. Asi po kilometru chůze minete odbočku doleva směrem k informačnímu centru Triglavského národního parku. To kromě turistických informací nabízí i výstavu o jezeru a okolní flóře a fauně. Vstup je zdarma. Stojí proto za to, do centra alespoň nahlédnout.

Dále pokračujte přes ves Stara Fužina podle směrovek „Korita Mostnice“, nezapomeňte si při cestě prohlédnout původní alpské statky ve vsi, některé jsou staré více jak 200 let.

Údolí Korita Mostnice

Vstupné

Korita Mostnice, Bohinj, Slovinsko
Říčka Mostnica tvoří ve svém korytu zajímavé skalní útvary. Tomuto se přezdívá slon. | Foto: Deposit Photos

Od parkoviště za vsí Stara Fužina vede ke Koritům Mostnice cesta vhodná pouze pro pěší. Ta po několika metrech míří do lesa a asi po dalších 300 metrech se dostanete k říčce Mostnici. Poprvé se s říčkou setkáte při pohledu do hlubokého koryta z kamenného Hudičeva mostu, tedy čertova mostu, který byl na tomto místě postaven ve druhé polovině 18. století pro účely svozu železné rudy z okolních lesů do Staré Fužiny (fužina ostatně ve slovinštině znamená (vysoká) pec).

Pokračujte po označené trase dál proti proudu Mostnice. Po dalších několika stech metrech vás čeká pokladna, kde zaplatíte vstupné. Na stánku najdete také zajímavé turistické prospekty s plánem trasy.

Pro cestu nahoru údolím doporučujeme zvolit levou variantu trasy podél říčky (pravá strana ve směru toku). Druhou stranou se můžete následně vracet zpět dolů. Po úzké lesní pěšině budete postupovat dalších zhruba 5 km. Cestou se vám otevřou zajímavé pohledy na kamenitá Korita Mostnice i okolní listnatý les.

Zajímavost: Celé říční koryto Mostnice vzniklo jako následek vodní eroze, tedy odplavováním původních půdních částic. Ačkoliv většina vody pochází z krasových pramenů na nedaleké planině Voje, najde se ve vodě dostatek kamínků a písku, které utvářejí ve skalách prolákliny a tzv. hrnce – vymleté dutiny ve skalních útvarech. Nejvýraznější je postup přírody při vysoké vodní hladině, kdy se u skal vytvářejí nejrůznější víry, které jsou nejproduktivnějšími „kameníky“ a v hrncích za sebou nechávají drobné nánosy písku. Zvlášť zajímavá je na trase skála, středem níž si voda prorazila cestu a zbývající kamenná podpěra připomíná sloní hlavu s chobotem.

Po pravé straně minete ještě celkem tři mosty, z nichž ale žádný nepřecházejte a zůstaňte na levé straně (po proudu pravé) Mostnice. U posledního z nich máte možnost přejít na druhou stranu a pokračovat zpět po druhé straně potoka.

K vodopádu Mostnice

Na konci údolí dojdete k vodopádu Mostnice. | Foto: Wikipedia Commons

Máte-li dost sil a chuť jít dál, vyplatí se pokračovat do kopce po lesní cestě, která se záhy napojuje na asfaltovou cestu vedoucí téměř k vodopádu Mostnice. Čeká vás ještě asi 2,5 km nenáročného stoupání po asfaltové silnici.

Cestou budete míjet Koču na Vojah (Chatu na planině Voje) a téměř na konci, za mostem, i Koču pri Slapu Mostnice (Chatu u vodopádu Mostnice), ve kterých se můžete občerstvit tradičními slovinskými horskými jídly. Na konci stezky pak budete odměněni pohledem na 21 metrů vysoký vodopád Mostnice.

Zajímavost: Dolinou říčky Mostnice postupovala i skupina místních rodáků, horníků a lesních dělníků, kteří jako vůbec první lidé dosáhli 26. srpna 1778 vrcholu Triglavu, nejvyšší hory Julských Alp i Slovinska. Jednalo se o první průzkumnou výpravu, která odstartovala další výstupy na Triglav v průběhu 19. století. Další horolezci nicméně již volili západní cestu, údolím Triglavske Bistrice, která je populární dodnes. Pomník prvním čtyřem dobrodruhům si zde můžete prohlédnout. Jejich sochy stojí v parku ve vsi Ribčev Laz, jen pár metrů od mostu a jezera.

Planina Voje

Planina Voje, Bohinj, Slovinsko
Z planiny Voje se salašemi se otevírají krásné výhledy. | Foto: Wikipedia Commons

Při zpáteční cestě volte trasu na opačné straně říčky, tedy po levé straně po proudu. Ta vede sice dál od Mostnice, ale budete si moci projít i planinu Voje s původními seníky a salašemi a skvělými výhledy do okolí. Následně se opět napojíte na známou asfaltovou silnici a můžete se rozhodnout, zda po ní budete pokračovat až k parkovišti, resp. do Staré Fužiny, nebo zda zvolíte trasu po druhém břehu Mostnice zpět k Hudičevu mostu.

Závěr výletu – podél Bohinjského jezera

Bohinjské jezero, Slovinsko
Pohled na Bohinj od osady Ukanc. | Foto: Archiv ObjevujSlovinsko.cz

Od parkoviště u Korit Mostnice pokračujte po luční pěšině z kopce k jezeru. Po břehu jezera vede turistická stezka, na níž se budete moci pokochat úžasnými výhledy na okolní vrcholy odrážející se v jezeře.

Celkem 6 km nenáročné procházky vás přivede do vesničky Ukanc na druhé straně jezera. Zde je ústí říčky Savice do jezera. Savica je jediným vodním zdrojem jezera. Současně se zde naskýtá pohled na celou délku jezera z druhé strany, než jste viděli ráno, a v letních měsících se zde dá na oblázkové pláži i koupat.

Bohinjské jezero, Slovinsko
Loď na Bohinji. | Foto: Archiv ObjevujSlovinsko.cz

K cestě zpět k mostu na druhém konci jezera můžete využít opět bezplatný autobus, projít se pěšky, anebo využít panoramatickou loď. Loď vyjíždí z Ukance každých 40 minut a lodní lístek pro dospělého vyjde na 9 €.

Loď po Bohinjském jezeře – jízdní řád a jízdné